Omejitev cene plina bi lahko povzročila nepopravljivo škodo energetskim trgom

V začetku tega tedna je Evropska komisija izdala a izjava razglasi tako imenovano “zgornjo mejo varnostne cene” za cene plina, ki znaša 275 evrov ali 283 dolarjev za megavatno uro.

Razglašena za dolgo pričakovano zgornjo mejo cen plina, o kateri so članice EU razpravljale že tedne, bo ciljna zgornja meja po mnenju Komisije uporabljena kot “začasen in dobro ciljno usmerjen instrument za samodejno posredovanje na trgih s plinom v primeru ekstremnih zvišanje cen plina.”

Medtem ko so nacionalne vlade morda zadovoljne s tem novim instrumentom, so akterji na trgu ravno nasprotno zadovoljni. Pravzaprav so trgovci opozorili, da bi uporaba tega instrumenta lahko povzročila nepopravljivo škodo na energetskih trgih v Evropi.

“Celo kratka intervencija bi imela resne, nenamerne in nepopravljive posledice pri spodkopavanju zaupanja trga, da je vrednost plina znana in pregledna,” je ta teden po novicah, ki jih je objavila Evropska komisija, sporočila Evropska federacija trgovcev z energijo. citirano s strani Financial Timesa. Trgovci in borze trdijo, da bi grožnja z zgornjo mejo cene plina za plinske pogodbe v prvih mesecih obremenjevala trg in ga dejansko naredila manj preglednega. Še slabša pa je po njihovem mnenju ideja EK, da referenčne cene evropskih terminskih pogodb v bistvu veže na ceno utekočinjenega zemeljskega plina na promptnem trgu.

Povezano: Evropska plinska kriza se umika: Trafigura

Povezava s cenami LNG je eden od dveh pogojev, ki morata biti izpolnjena, da se »varnostna omejitev cene« samodejno aktivira. Po mnenju EK so to prvič, ko “predmesečna poravnalna cena izvedenih finančnih instrumentov TTF preseže 275 evrov za dva tedna” in drugič, ko so “cene TTF za 58 evrov višje od referenčne cene LNG za 10 zaporednih trgovanj. dni v dveh tednih.”

Takoj, ko se zgodi oboje, bodo regulatorji ukrepali in po enem dnevu obvestila vsem pristojnim bo stopila v veljavo zgornja meja in ukazov o poimenovanju cen plina, ki so bili pred mesecem nad 275 evrov, ne bo. sprejeto.

Po mnenju Komisije dejstvo, da je omejitev cen omejena na pogodbe v prvih mesecih, zagotavlja stabilnost finančnega sistema in terminskega trga, trgovcem pa omogoča prosto trgovanje s plinom na okencu in na promptnem trgu.

Po mnenju trgovcev in borznikov temu ni tako. Po poročilu FT o tej temi je panoga zaskrbljena zaradi nepričakovanih in pretirano visokih klicev h kritju na prostem trgu, pa tudi zaradi zmožnosti borz, da se soočijo z neplačili.

Povezava z utekočinjenim zemeljskim plinom je še posebej zaskrbljujoča, ker so po mnenju trgovcev trgi utekočinjenega zemeljskega plina veliko bolj nelikvidni in nestanovitni kot trg TTF, ki temelji na dejanskih transakcijah.

Trgovski svet je tako zaskrbljen zaradi zgornje meje cene plina, da je Evropska federacija trgovcev z energijo ta teden opozorila Komisijo, da bi lahko zgornja meja prisilila borze, da prekinejo trgovanje, če “ne bodo izpolnile svojih obveznosti glede vodenja poštenih in urejenih trgov”.

Evropska centralna banka je medtem posvarila tudi pred selitvijo trgovanja z borz na izvenborzni trg, ki je z neposrednimi posli med strankami veliko bolj nepregleden in veliko manj reguliran kot borza.

Trgovci niso sami v svojih pomislekih, ki vključujejo pomisleke, da predlagani mehanizem omejitve ni bil preizkušen glede napak. Komisija je pravkar povedala, da bo začel veljati prihodnji januar.

»To je nerealno domnevati [ensuring the cap won’t put markets in jeopardy] to je mogoče doseči v kratkem času in zagotovo ne pred koncem te zime,« je dejal vodja Evropskega združenja energetskih borz Christian Baer.

Zdi se, da nekateri evropski diplomati delijo to zaskrbljenost, poroča FT. Neimenovani član diplomatskega zbora je ta teden dejal, da se »varnostni pregledi izvajajo samo naknadno [so] kako je mogoče zagotoviti skladnost z zaščitnimi ukrepi, ko je ukrep vzpostavljen? To je podobno sprožitvi zračnih blazin, potem ko ste bili v prometni nesreči.«

V skladu s predlogom Komisije obstajata dva načina za zagotovitev, da zgornja meja ne škoduje trgom: ena z deaktivacijo ali preprečitvijo njene aktivacije, “če ustrezni organi, vključno z ECB, opozorijo, da se bodo takšna tveganja uresničila”.

Jezik izjave o zgornji meji cene je precej splošen, kot je jezik vseh tovrstnih izjav. Malo je posebnosti ali celo primerov zgoraj omenjenih tveganj, ki bi sprožila deaktivacijo zgornje meje – dejstva, ki nedvomno povečujejo zaskrbljenost trgovcev.

Obstaja še ena skrb, ki bi lahko bila še večja in nima nobene zveze s trgovino in finančnimi trgi. Več članic EU je zaskrbljenih, da bo zgornja meja cene spodbudila večje povpraševanje po plinu v času, ko bi moralo biti povpraševanje zmanjšano.

Komisija ima odgovor na to: uvedba obveznega mehanizma za varčevanje z energijo, ki je bil dogovorjen v začetku tega leta in se je v svoji prostovoljni različici začel izvajati pred nekaj meseci. Ali bi bilo to dovolj in, kar je še pomembneje, ali bi imelo resne neželene posledice, za zdaj ostaja odprto vprašanje.

Avtor: Irina Slav za Oilprice.com

Več najboljših branj na Oilprice.com:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *